Menu

Připravované akce

Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření, přijatých v našem zařízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19, jsme se rozhodli připravit pro klienty našeho zařízení společnou akci nazvanou „Hry bez hranic“, která se uskuteční dne 14. 07. 2021 od 10h v prostorách DZR Kazdův Dvůr, resp. v přilehlém parku, pokud nám to počasí umožní.

Pro klienty budou připravena stanoviště s úkoly, které budou klienti plnit:
– první stanoviště bude zaměřeno na vnímání hmatem (tzv. hmatové pexeso);
– druhé stanoviště bude na prověření fyzické zdatnosti (kuželky, hod do obruče);
– třetí stanoviště bude o jemné motorice a přesnosti (šipky);
– čtvrté stanoviště bude zaměřeno na paměť klientů (zapamatování si obrázku).

Každý klient, který se těchto „Her bez hranic“ zúčastní, obdrží diplom a sladkou odměnu.

Akce není zpřístupněna veřejnosti ani rodinným příslušníkům klientů.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace