Menu

Připravované akce

S ohledem na stále velmi komplikovanou situaci v oblasti šíření nemoci COVID-19 a opatřením, která máme aktuálně v DZR Kazdův Dvůr přijata, kdy jedním z těchto opatření je i zákaz konání všech skupinových akcí včetně akcí za přítomnosti veřejnosti jsme aktuálně přípravy nových akcí odložili na neurčito.

Jakmile nám to situace dovolí, začneme na přípravě nových akcí opětovně usilovně pracovat.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace