Menu

Spolupráce se ZŠ Skalná

Podařilo se nám domluvit užší spolupráci se ZŠ Skalná.

Jakmile to situace opět dovolí, budou děti I. stupně ZŠ v doprovodu učitele navštěvovat naše klienty v rámci pravidelných besídek. Z dětí II. ZŠ stupně bude vybrána skupina dětí, která bude v doprovodu učitele docházet za konkrétními klienty, kterým se budou individuálně /dle potřeby za účasti pracovníka provozovatele DZR/ věnovat (procházky s klientem uvnitř i mimo zařízení, předčítání, hraní stolních her či realizace jiných společenských aktivit).

Obecným cílem této spolupráce bude dopřát klientovi přítomnost jiné osoby se zájmem o něho samotného a pro žáky bude přínosem poznat realitu života ve stáří.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace