#

Obnova nátěrů

Obnova nátěrů – v průběhu příštího roku bychom chtěli provést opravy a obnovu nátěrů ve společenských prostorách našeho zařízení a na vybraných pokojích klientů. Toto bohužel částečně omezí jak klienty, tak i návštěvníky našeho zařízení.

Žádáme proto rodinné příslušníky klientů i ostatní návštěvníky našeho zařízení o pochopení a shovívavost.

Děkujeme.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb