Menu

Nanočističky

Pro zlepšení prostředí DZR Kazdův Dvůr jsme většinu pokojů našich klientů vybavili nanočističkami vzduchu.

Účelem nanočističek je likvidace případných virů, které by se v prostorách DZR vyskytovaly a eliminace zápachu. Vzhledem k tomu, že nanočističky jsou zakomponovány do podoby obrazů, jedná se rovněž o velmi zajímavý dekorativní prvek, který našim klientům zpříjemní prostředí, ve kterém žijí.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace