#

Prvky bazální stimulace

Prvky bazální stimulace- Ruce ošetřujících jsou pro klienty zdrojem, snímž mají klienti nejčastější kontakt. Klienti díky rukou ošetřujících a následných doteků obdrží různé informace o okolním světě. Ruce neumějí lhát, naopak navazují velmiúzký kontakt mezi ošetřujícím a klientem. Dotek s míčem stimuluje hmatové smysly, podporuje trénink jemné motoriky. U nás využíváme mimo jiné iterapeutické míče, tzv. ježky.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb