#

Zásady poskytování sociální služby

Při práci s klienty a při poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr, dodržujeme tyto zásady:

  • individuální přístup ke klientovi – služba je „šita na míru“ jednotlivým klientům
  • respektování lidských práv klienta a základních svobod klienta
  • respektování osobnosti klienta
  • zachování lidské důstojnosti klienta
  • podpora klienta v jeho soběstačnosti
  • ochrana soukromí klienta
  • respektování přání a potřeb klienta
  • profesionální přístup všech zaměstnanců – týmová práce
Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb